logo

Створення питання анкети дослідження з обчисленням


Назад до змісту енциклопедії

У практиці проведення лабораторних аналізів існують показники, результат яких отримати можемо тільки як співвідношення кількох інших показників, або підрахунок декількох значень, тобто застосувавши певну формулу. У програмі доданий механізм створення питання аналізу, який автоматично вираховує результат за заданою користувачем формулою.

Додавання питання, що обчислюється і формули

Для створення питання необхідно в програмі виконати наступні дії:

1. Переходимо в шаблони бланків аналізів, вибираємо шаблон аналізу в який будемо додавати питання з формулою і створюємо новий шаблон. При створенні нової анкети шаблона аналізу вносимо потрібні показники. Після цього додаємо питання з обчисленням – «Додати питання, що обчислюється» (Мал. 1)

Мал. 1

2. Вносимо назву питання і переходимо до створення формули – кнопка «Заповнити формулу»(Мал. 2):

Мал. 2

3. Відкриється конструктор формул. У списку міститься розділ анкети аналізу з переліком показників анкети (Мал. 3):

Мал. 3

Зверніть увагу! У списку конструктора формул обчислюваного питання присутні тільки ті показники, які додані в саму анкету аналізу (в конструктор опитувальника)

Зі списку виберіть потрібні для формули показники/змінні (подвійним кліком по потрібному рядку з показником), які будуть додані в формулу. Вибрані показники відобразяться в рядку «формула» наступним чином (Мал. 4):

Мал. 4

Зверніть увагу! У формулі може бути додана будь яка кількість змінних із анкети аналізу.

Після додання усіх потрібних для розрахунку показників по формулі, змінних – знаки арифметичних операцій, скобки та коефіцієнти, додаємо вручну, після цього натисніть «записати й зачинити». Приклад готової формули (Мал. 5):

Мал. 5

Примітка. Формулу потрібно заповнити по порядку, використовуючи конструктор та показники. Копіювання формули текстом видасть помилку «Некоректна формула» при заповненні результатів вже в самому аналізі

Якщо при створенні в конструкторі формул припущена помилка, форма не закривається і програма видає наступне повідомлення (Мал. 6), побачивши повідомлення з помилкою, можна внести поправки.

Мал. 6

Відразу при створенні є можливість вказати норму, одиницю виміру та відхилення від норми для обчислюваного питання шаблону (Мал. 7):

Мал. 7

Додану формулу можна переглянути відчинивши питання анкети (Мал. 8):

Мал. 8

Проведення аналізу та відображення результату обчислюваного питання

Створюємо документ діагностичного дослідження.

Зверніть увагу! За замовчуванням обчислюване питання анкети аналізу має тип відповіді «рядок» і при створенні документа дослідження не активний для заповнення вручну. Після проведення документа, також не активна для зміни або заповнення вручну. Значення автоматично обчислюється програмою і не може бути змінено!

При створенні перевіряємо чи проставлена галочка на всіх питаннях анкети, які були додані до формули (Мал. 9):

Мал. 9

Якщо в документі дослідження ми залишаємо питання, яке вираховується за формулою, але один із показників формули не додали — формула не спрацює і поле з показником, що обчислюється, буде не заповнене (Мал. 10):

Мал. 10

Приклад готового проведеного аналізу з питанням, що обчислюється за формулою (Мал. 11, 12, 13):

У документі дослідження ((Мал. 11):

Мал. 11

В журналі досліджень: (Мал. 12)

Мал. 12

При друку бланка: (Мал. 13)

Мал. 13

Зверніть увагу! В друкованому блоці відобразиться результат показника, обчислений по формулі, тільки коли в документі дослідження буде стояти галочка «Результати отримані».

Print this entry