logo

Інвентаризація ОЗ та МШП. Як провести


Назад до змісту енциклопедії

Інвентаризація – це перевірка наявності майна Клініки на певну дату шляхом звірення фактичних даних із даними обліку. Це основний метод фактичного контролю над збереженням майнових цінностей.

Також проведення інвентаризації допомагає досягати низки побічних цілей:

 • контроль виконання правил щодо забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей;
 • виявлення товарно-матеріальних цінностей з терміном придатності, що минув або закінчується, зіпсованих;
 • виявлення невикористовуваних матеріальних цінностей з метою реалізації.

Інвентаризації можуть бути суцільними (повними) або вибірковими (частковими). Також інвентаризації діляться на планові (що проводяться за графіком) та раптові.

Заключним етапом інвентаризації є визначення її результатів. Можливі такі варіанти:

 • збіг облікових та фактичних залишків,
 • недостача (перевищення облікових залишків над фактичними),
 • надлишки (перевищення фактичного залишку над обліковим),
 • пересортиця (майно одного найменування, але різних сортів знаходиться одночасно у надлишку та нестачі).

Інвентаризація Основних засобів

Для проведення інвентаризації ОЗ використовуються Інвентаризаційні описи у розділі Майно (Мал. 1).

Мал. 1

Створюється новий документ інвентаризації (Мал. 2).

Мал. 2

Після створення документа «Інвентаризація ОС» перевіряється, чи правильно вибрано клініку (Мал. 3).

Мал. 3

Усі ОЗ закріплені за місцем зберігання або відповідальною особою, тому інвентаризація проводиться за кожним місцем зберігання окремо. Вибираємо у документі місце зберігання або відповідальну особу (Мал. 4).

Мал. 4

Режим Зведена інвентаризація дозволяє списати все, що біло закріплено за місцем зберігання і не потрапило в таблицю “Результати інвентаризації” (Мал. 5).

Мал. 5

У таблицю Результат інвентаризації додаються об’єкти операційної системи. Це можна зробити кількома способами:

 • За допомогою кнопки «Додати» об’єкти додаються до таблиці по одному (Мал. 6);

Мал. 6

За допомогою кнопки «Заповнити» -> Основними засобами із групи (таблиця заповнюється всіма ОЗ клініки або окремою групою ОЗ) або «Заповнити» -> Всіми ОЗ за місцем зберігання (Мал. 7);

Мал. 7

Коли список ОЗ заповнено, в колонку Кількість вносяться дані про наявність ОЗ, виявлених під час інвентаризації (Мал. 8).

Мал. 8

Кнопкою «Перелічити» визначаються результати інвентаризації (цю кнопку не обов’язково натискати, функція носить інформативний характер) (Мал. 9).

Мал. 9

Автоматично заповнюються програмою стовпчик «Облікова кількість» та стовпчик «Відхилення».

Якщо є відхилення між обліковими даними та фактично виявленими об’єктами ОС, то:

 • виявлені надлишки автоматично вносяться програмою у вкладку Оприбуткування (Мал. 10),

Мал. 10

при цьому вручну вказується ціна дооприбуткування та вибирається стаття доходів, в рахунок якої буде оприбутковано знайдену ОЗ (Мал. 11)

Мал. 11

 • виявлені нестачі автоматично вносяться програмою у вкладку Списання (Мал. 12), сума заповнюється програмою та дорівнює залишковій вартості ОЗ, стаття витрат вибирається вручну.

Мал. 12

У лівій частині відображається підсумковий результат інвентаризації у грошовому еквіваленті (Мал. 13).

Мал. 13

За потреби заповнюється поле Коментар (Мал. 14).

Мал. 14

Кнопка «Документи» дозволяє надрукувати Результати інвентаризації (Мал. 15).

Мал. 15

Приклад друкованого бланка «Списання та Оприбуткування ОЗ» (Мал. 16).

Мал. 16

Інвентаризація МШП

При оформленні покупки Малоцінних та Швидкозношуваних Предметів для кожного об’єкта (МШП) вказується місце зберігання або відповідальна особа за якою вона (МШП) закріплена.

Для того, щоб провести інвентаризацію МШП використовують у розділі Майно -> Інвентаризаційні описи малоцінки (Мал. 17).

Мал. 17Створюється новий документ (Мал. 18).

Мал. 18

Інвентаризація проводиться за місцем зберігання або відповідальною особою, яка обирається у відповідному рядку (Мал. 19).

Мал. 19

Рекомендовано перевірити, чи правильно вибрано клініку (Мал. 20).

Мал. 20

У режимі “Зведена відомість” списуються всі МШП, закріплені за вибраним місцем зберігання, які не потрапили до таблиці “Результат інвентаризації” (Рис. 21).

Мал. 21

У правій частині форми знаходиться таблиця “Результат інвентаризації”. Вона заповнюється предметами МШП за допомогою:

 • кнопки Додати (У цьому випадку МШП додаються до таблиці по одному (Рис. 22);

Мал. 22

 • кнопки Заповнити (до таблиці додається список із групи в каталозі МШП або всі МШП, закріплені за вибраним місцем зберігання (Мал. 23)).

Мал. 23

Для кожного МШП у списку вказується фактична кількість, виявлена під час інвентаризації (Мал. 24).

Мал. 24

Коли список та кількість МШП заповнені, натисканням кнопки «Перелічити» проводиться розрахунок результатів інвентаризації. Програмою автоматично заповнюється колонка Облікова кількість та обчислюється Відхилення (Мал. 25).

Мал. 25

Усі виявлені надлишки вносяться програмою у вкладку Оприбуткування та, після проведення документа, будуть закріплені за поточним місцем зберігання (Мал. 26).

Мал. 26

Усі виявлені нестачі вносяться програмою у вкладку Списання і списуються з місця зберігання.Мал. 27).

Мал. 27

Після завершення оформлення інвентаризації можна залишити коментар у відповідному полі та провести документ (Мал. 28).

Мал. 28

Кнопка «Документи» дозволяє надрукувати Результати інвентаризації (Мал. 29).

Мал. 29

Приклад друкованого бланка «Списання та Оприбуткування МШП» (Мал. 30).

Мал. 30

Print this entry