logo

Імена метаданих Довідників


Назад до змісту енциклопедії

Валюты Валюти
АналитикаПоЗарплате Аналітика із зарплати
Болезни Каталог захворювань
ВариантыОтветовАнкет Варіанти відповідей анкет
ВидыКонтактнойИнформации Види контактної інформації
ВидДежурств Вид чергувань
ВидыДисконтныхКарт Види дисконтних карток
ВидыНалогов Види податків
ВидыНоменклатуры Види номенклатури
ВидыОпераций Види операцій
ВидыОплат Види оплат
ВидыПосещений Види відвідувань
ВидыСобытий Види подій
ВидыСтационаров Види стаціонарів
ВидыУлиц Види вулиць
ВидыХранимыхДанных Види даних, що зберігаються
Города Міста
ГруппыПолучателейСкидки Групи одержувачів знижки
ГруппыРассылки Групи розсилки
ДенежныеСчета Розрахункові рахунки / Каси
ДисконтныеКарточки Дисконтні картки
ДолжностиОрганизаций Посади організацій
ЕдиницыИзмерения Одиниці виміру
ЗначенияОтветовНаАнкеты Значення відповідей на анкети
Карточки Картотека пацієнтів
КонтактныеЛица Контактні особи
Клиенты Клієнти
МастиЖивотных Масти тварин
НаборыПрав Набори прав
Номенклатура Каталог номенклатури
Организации Організації
ОсновныеСредства Основні засоби
Подразделения Підрозділи
Породы Породи
ПосадочныеМеста Посадочні місця
Контрагенты Контрагенти
РолиКонтактныхЛиц Сегменти номенклатури
СегментыНоменклатуры Сегменти номенклатури
СерииНоменклатуры Серії номенклатури
СкидкиНаценки Знижки націнки
Склады Склади місця зберігання
СпособыВведения Способи введення
СтавкиНалогов Ставки податків
СтатьиДоходовЗатрат Статті доходів та витрат
ТипыПрофилактическихРабот Типи профілактичних робіт
ТипыЦенНоменклатуры Типи цін номенклатури
Улицы  Вулиці
ФизическиеЛица Фізичні особи
ХранилищеДополнительнойИнформации Сховище додаткової інформації
ИдентификаторыОбъектовМетаданных Ідентифікатори об’єктів метаданих
ШаблоныЭтикетокИЦенников Шаблони етикеток та цінників
ВидыНапоминаний Види нагадувань
Банки Банки
РабочиеМеста Робочі місця
ШаблоныКодовДисконтныхКарт Шаблони кодів дисконтних карток
Мониторинг Моніторинг
SMSСервисы SMSСервіси
Пользователи Користувачі
УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты  Облікові записи електронної пошти
ИМОИерархия Ієрархія звітів
ИМООтчеты Звіти
ИМОТеги Теги
ШаблоныАнкет Шаблони анкет
ВопросыШаблонаАнкеты Питання шаблону анкети
БыстрыеКонсультации Шаблонні консультації
МакетыПечатныхФорм Макети друкованих форм
ПакетыНоменклатуры Пакети номенклатури
ШаблоныСообщений Шаблони повідомлень
МалоценныеПредметы Малоцінні предмети
Учредители Засновники
Профилактическиеработы Профілактичні роботи
Ресурсы Устаткування
МестаХраненияОС Місця зберігання ОЗ
КлассыОС Класи ОЗ
ПакетыРасходников Пакети витратних матеріалів для досліджень

Версия для печати

Print this entry