Відмова клієнта. Як оформити відмову клієнта від препаратів схеми

by Кирилюк Лідія | 08.05.2024 09:59

Схема лікування – заповнюється під час оформлення лікарем відвідування (Мал.1).

До схеми лікування додаються препарати та моніторинги певних показників стану пацієнта.

Мал.1 Схема лікування

Оформляємо відмову клієнта від лікування призначеними препаратами

Клієнт може відмовитися від призначених лікарем препаратів. При цьому рекомендується зробити відмітку про це в схемі лікування і взяти відмову клієнта письмово.

У формі призначення препарату в полі Стан обирається пункт Відмова від лікування. Це можна зробити безпосередньо під час призначення, або після того, як препарат призначено, подвійним кліком по назві препарату в схемі відкривається форма призначення (Мал.2). Кнопка “Призначити” затверджує зміни в схемі.

Мал. 2. Форма призначення за назвою препарату

Після того як відмова оформлена, у схемі лікування біля препарату відображаються нулики – це візуально показує скасований стан препарату. (Мал.3).

Мал.3. Скасований стан препарату

Під час друку схеми лікування такий препарат не відображається.

Мал.4. Перегляд документу на друк без скасованого препарату

Source URL: https://enote.vet/e4doc/vidmova-kliienta-iak-oformyty-vidmovu-kliienta-vid-preparativ-skhemy/